kalau orang meninggal pasti ada kuburannya. Kenapa ayahanda tidak ada kuburannya. 

id_IDID